Ανακαίνιση – Προσφορά Β …λεπτομέρειες και τιμές

Πλήρης κουζίνας και κρεβατοκάμαρες με 8.400 € + φπα

Προεργασία
Αποξήλωση επίπλων κουζίνας – δύο ντουλαπών – πλακιδίων κουζίνας – απομάκρυνση των μπαζών με κάδο.

Ηλεκτρικά
Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα
Εγκατάσταση επιτηρητή τάσης
Εγκατάσταση καινούργιων ηλεκτρικών παροχών για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας
Σύνδεση συσκευών και φώτων σε έπιπλα κουζίνας

Συνέχεια

Advertisements

Ανακαίνιση – Προσφορά Α … λεπτομέρειες και τιμές

Πλήρες μπάνιο, κουζίνα, ελαιοχρωματισμοί και πόρτα ασφαλείας με 12.800 + φπα για διαμέρισμα μέχρι 85 m2.

Προεργασία
Αποξήλωση επίπλων κουζίνας – ειδών υγιεινής – πλακοδίων μπάνιου και κουζίνας – πόρτας εισόδου – πόρτας κουζίνας και παραθύρου κουζίνας – απομάκρυνση των μπαζών με κάδο.
Σοβάτισμα των τοιχών του μπάνιου

Ηλεκτρικά
Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα
Εγκατάσταση επιτηρητή τάσης
Εγκατάσταση καινούργιων ηλεκτρικών παροχών για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας
Σύνδεση συσκευών και φώτων σε έπιπλα κουζίνας και μπάνιου

Συνέχεια